Prohlídky Klatov : PROHLÍDKY PRO SKUPINY

Prohlídky zajišťuje:

Mgr. Pavel Koura
Čechova 893, Klatovy

Tel.: 724 092 224

http://www.pavel-koura.eu


 

Prohlídky pro skupiny

Prohlídku Klatov je možné také předem objednat pro organizované skupiny, školní výlety či skupiny žáků a studentů. Přesný den a čas prohlídky je možné podřídit programu a zájmu skupiny.

PROHLÍDKY PRO TURISTICKÉ SKUPINY

Při prohlídce Klatov přiblíží zkušený místní průvodce Vaší skupině zajímavou minulost města a ukáže Vám jednotlivé stavební památky (kostely, měšťanské domy, středověké hradby).
Prohlídku města je možné doplnit návštěvou veřejnosti přístupných památek - Černé věže, barokní lékárny či katakomb (v závislosti na jejich otvírací době).
Více o historii města a jeho památkách se můžete dozvědět na www.pavel-koura.eu

Pro předem objednané skupiny je možné zajistit prohlídku Klatov v jakýkoli den v týdnu.

Délka prohlídky : 1 - 3 hodiny (podle Vašeho zájmu).

V rámci prohlídky je možné nabídnout:

 • prohlídku náměstí s výkladem o jeho vzniku a nejvýznamnějších stavbách
 • prohlídku středověkého hradebního systému, doplněnou výkladem o jeho vzniku, funkci a významu v historii města
 • prohlídku části bývalé jezuitské koleje s výkladem o příchodu řádu do Klatov a jeho zdejší činnosti
 • prohlídku jezuitského kostela a seznámení s jeho stavebním vývojem a unikátním interiérem (po domluvě s farností Klatovy)
 • prohlídku arciděkanského kostela a Bílé věže
 • výstup po 226 schodech na Černou věž, doplněný výkladem o její funkci a práci věžných (délka cca 30 min., vstupné dle aktuálního ceníku)

  Prohlídku lze doplnit 20 minutovým, živě komentovaným filmem, přibližujícím současné památky a jejich stavební vývoj od středověku po 18. století, doplněný záběry běžně nepřístupných prostor. Promítnutí filmu je potřeba zarezervovat předem.

  Jako doplnění prohlídky jezuitského kostela je možné zařídit krátký varhanní koncert (varhany z poč. 18.stol., po domluvě s farností Klatovy).

V rámci prohlídky je možné zajistit:
 • prohlídku nejnavštěvovanější klatovské památky - Klatovských katakomb (nově zrekonstruované krypty pod jezuitským kostelem, uchovávající mumifikované ostatky příslušníků jezuitského řádu a dalších osob, délka cca 20 min. vstupné dle aktuálního ceníku)

 • prohlídku barokní lékárny (délka prohlídky cca 30 min., vstupné dle aktuálního ceníku)

 • prohlídku nově otevřeného Pavilonu skla, který vystavuje jedinečný soubor více než 600 kusů skla šumavské sklárny Lötz. Sbírka je umístěna v nově zrekonstruované budově, která získala velmi prestižní cenu za architekturu 2015.

Kromě průvodcovských služeb je pro organizované skupiny možné objednat cenově výhodné polední menu či večeři v restauraci, vybrané na základě dlouhodobých zkušeností.


Cena průvodcovských služeb:

Prohlídka v českém jazyce: 600 - 800,- Kč
Prohlídka v německém jazyce: 1000 - 1400,- Kč

Cena platí za celou skupinu. Konkrétní výše ceny je určena podle náročnosti a délky programu.

 
360°virtuální prohlídku klatovského náměstí najdete na www.360vr.eu

 


PROHLÍDKY PRO SKUPINY ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Jako vystudovaný pedagog s oborovou kombinací dějepis-německý jazyk nabízí Mgr. Pavel Koura také prohlídky historického centra Klatov pro školní zájezdy a skupiny.  

V rámci této prohlídky mohou žáci a studenti v doprovodu průvodce: 
 • shlédnout krátký film o klatovských památkách a historii
 • navštívit Černou věž s fundovaným výkladem o její historii a funkcích
 • navštívit klatovský barokní klenot - jezuitský kostel a pod ním umístěné katakomby
 • navštívit arciděkanský kostel se zázračným obrazem klatovské Madony
 • prohlédnout si hradební systém s výkladem o jeho původní podobě a funkcích

Délku prohlídky je možné určit po dohodě s vyučujícím a přizpůsobit rozvrhu hodin konkrétní školy.

Prohlídku lze pojmout:
 • jako výklad dějin města Klatov v rámci výuky dějepisu
 • jako doplněk k učivu o středověkých městech
 • jako doplněk k výkladu dějin umění a architektury
 • jako didaktický doplněk učiva dějepisu s použitím různých her a soutěží
 • jako doplněk výuky německého jazyka (procvičení historické slovní zásoby, maturitních témat atd.)
Cena za prohlídku:
Pro skupiny do 25 žáků: 500 Kč za skupinu
Pro skupiny nad 25 žáků: 20 Kč za osobu
Konkrétní cena prohlídky může být upravena podle délky a dalších požadavků.

 


V případě zájmu se obraťte na Mgr. Pavla Kouru telefonicky nebo emailem. Veškeré kontaktní údaje naleznete na těchto stránkách v sekci Kontakt nebo zde.


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ