Prohlídky Klatov : PROHLÍDKY PRO SKUPINY

Prohlídky zajišťuje:

Mgr. Pavel Koura
Čechova 893, Klatovy

Tel.: 724 092 224

http://www.pavel-koura.eu


 

Prohlídky pro skupiny

Prohlídku Klatov je možné také předem objednat pro organizované skupiny, školní výlety či skupiny žáků a studentů. Přesný den a čas prohlídky je možné podřídit programu a zájmu skupiny.

PROHLÍDKY PRO TURISTICKÉ SKUPINY

Při prohlídce Klatov přiblíží zkušený místní průvodce Vaší skupině zajímavou minulost města a ukáže Vám jednotlivé stavební památky (kostely, měšťanské domy, středověké hradby).
Prohlídku města je možné doplnit návštěvou veřejnosti přístupných památek - Černé věže, barokní lékárny či katakomb (v závislosti na jejich otvírací době).
Více o historii města a jeho památkách se můžete dozvědět na www.pavel-koura.eu

Pro předem objednané skupiny je možné zajistit prohlídku Klatov v jakýkoli den v týdnu.

Délka prohlídky : 1 - 3 hodiny (podle Vašeho zájmu).

V rámci prohlídky je možné nabídnout:

 • prohlídku náměstí s výkladem o jeho vzniku a nejvýznamnějších stavbách
 • prohlídku středověkého hradebního systému, doplněnou výkladem o jeho vzniku, funkci a významu v historii města
 • prohlídku části bývalé jezuitské koleje s výkladem o příchodu řádu do Klatov a jeho zdejší činnosti
 • prohlídku arciděkanského kostela u Bílé věže
 • výstup po 226 schodech na Černou věž, doplněný výkladem o její funkci a práci věžných (délka cca 30 min., vstupné dle aktuálního ceníku)


V rámci prohlídky je možné zajistit:
 • prohlídku nejnavštěvovanější klatovské památky - Klatovských katakomb (krypty pod jezuitským kostelem, uchovávající mumifikované ostatky příslušníků jezuitského řádu a dalších osob, délka cca 20 min.) a jeuitského kostela (vstupné dle aktuálního ceníku)

 • prohlídku barokní lékárny (délka prohlídky cca 30 min., vstupné dle aktuálního ceníku)

 • prohlídku Pavilonu skla, který od roku 2014 vystavuje jedinečný soubor více než 700 kusů skla šumavské sklárny Lötz. Sbírka je umístěna v nově zrekonstruované budově, která získala velmi prestižní cenu za architekturu 2015 (vstupné dle aktuálního ceníku).

Kromě průvodcovských služeb je pro organizované skupiny možné objednat cenově výhodné polední menu či večeři v restauraci, vybrané na základě dlouhodobých zkušeností.


Cena průvodcovských služeb:

Prohlídka v českém jazyce: 1000 - 1500,- Kč
Prohlídka v německém jazyce: 1500 - 2300,- Kč

Cena platí za celou skupinu. Konkrétní výše ceny je určena podle náročnosti, délky programu a počtu osob ve skupině.

 

 

 


PROHLÍDKY PRO SKUPINY ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Jako vystudovaný pedagog s oborovou kombinací dějepis-německý jazyk nabízí Mgr. Pavel Koura také prohlídky historického centra Klatov pro školní zájezdy a skupiny.  

V rámci této prohlídky mohou žáci a studenti v doprovodu průvodce: 
 • shlédnout krátký film o klatovských památkách a historii
 • navštívit Černou věž s fundovaným výkladem o její historii a funkcích
 • navštívit klatovský barokní klenot - jezuitský kostel a pod ním umístěné katakomby
 • navštívit arciděkanský kostel se zázračným obrazem klatovské Madony
 • prohlédnout si hradební systém s výkladem o jeho původní podobě a funkcích

Délku prohlídky je možné určit po dohodě s vyučujícím a přizpůsobit rozvrhu hodin konkrétní školy, doporučená délka je cca 1 hod.

Prohlídku lze pojmout:
 • jako výklad dějin města Klatov v rámci výuky dějepisu
 • jako doplněk k učivu o středověkých městech
 • jako doplněk k výkladu dějin umění a architektury
 • jako didaktický doplněk učiva dějepisu s použitím různých her a soutěží
 • jako doplněk výuky německého jazyka (procvičení historické slovní zásoby, maturitních témat atd.)
Cena za prohlídku:
Pro skupiny do 25 žáků: 750 Kč za skupinu
Pro skupiny nad 25 žáků: 30 Kč za osobu
Konkrétní cena prohlídky může být upravena podle délky a dalších požadavků.

 


V případě zájmu se obraťte na Mgr. Pavla Kouru telefonicky nebo emailem. Veškeré kontaktní údaje naleznete na těchto stránkách v sekci Kontakt nebo zde.


 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ